Kategóriák
Gyártók
  • dotcomgiftshop
  • East of India
  • HomeWorks
  • Ib Laursen
  • J-Line
  • Krasilnikoff
  • Lorenzon Gift
  • QHD Interiors
  • Sass & Belle

ÁSZF

Quasar Home Decor Kft. nagykereskedelmi webáruház - a továbbiakban Szállító -

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKA megrendelés menete:


Regisztráció:


A quasar.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton interneten keresztül a www.quasar.hu webcímen a regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció megérkezéséről automatikus rendszerüzenetet kap. Munkatársunkkal egyeztetett módon (e-mail-en, postai levélként, személyesen) kérjük, hogy a nagykereskedelmi vásárlás elbírálásához szükséges cégbírósági végzést, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát juttassák el cégünknek. A státuszukat csak ezután állítjuk át, és ezt követően tudnak a kapott jelszóval belépni és vásárolni. A viszonteladói státuszt első alkalommal 30.000 Ft-os minimum vásárlási értékhatárhoz kötjük, majd folyamatos - legalább 3 havi rendszerességgel - vásárló Partnereink részére tudjuk biztosítani. A felfüggesztett Partnerek kizárólag nagykereskedésünkben történt személyes vásárlást követően kerülhetnek ismét aktiv státuszba. Fenntartjuk a jogot a regisztrációs, illetve újraaktiválási kérelem elutasítására.
Az érvényes regisztráció feltétele az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.

Regisztrálni a főoldalon megjelenő Regisztráció menüpont alatt lehetséges.


Regisztrálni a főoldalon megjelenő Regisztráció menüpont alatt lehetséges.

Webáruházunk a hibás adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért semmilyen felelősséget nem vállal.


Megrendelés:

A vásárolt áru jellemzőit, tulajdonságait, az esetleges használatára vonatkozó utasításokat a termék adatlapjáról lehet részletesen megismerni.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A quasar.hu webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Honlapunkat a lehető legjobb tudásunk szerint tartjuk karban, azonban az azon megjelenő adatok (technikai-kereskedelmi) tájékoztató jellegűek, hibás adatközlés miatt felelősséget nem vállalunk, azonban elnézésüket kérjük.

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállító minden megrendelést írásban igazol vissza a megrendelésen feltüntetett e-mail címre. Élő megrendelésnek kizárólag az írásban visszaigazolt rendelések tekintendők.

Szállító az írásos visszaigazolásban feltüntetheti a megrendeléssel kapcsolatos változásokat és tudnivalókat (árváltozás,áru átvételének várható időpontja, kifutott termék utódai stb.). Amennyiben a visszaigazolás eltér a megrendelésben foglaltaktól, a megrendelés csak a visszaigazolásra válaszképpen küldött, módosított rendelést követően lép életbe. Bizonyos nagy értékű termékek egyedi rendelésekor webáruházunk előleget kér be, melyre előlegszámlát bocsátunk ki, és annak pénzügyi teljesítését követően indítjuk el a szállítást. Ennek mértéke a termékek bruttó árának 50%-a.

Szállító a fentiekben ismertetett, írásos úton történő és visszaigazolt rendeléseken kívüli módokat (szóbeli foglalás, írásban vissza nem igazolt rendelés) nem tekint magára kötelező érvényűnek, ezért Megrendelő a fentieken kívüli módokon történt rendelésekből adódó részteljesítésekért vagy a teljesítés elmulasztásáért Szállítót nem kérheti számon.

Megrendelő írásos rendelése, valamint szállító írásos visszaigazolása és jelen „Általános Szállítási Feltételek” együttesen automatikusan vásárlási szerződésnek értendők, mely a rendelés visszaigazolásakor lép életbe. Nem tekinthető visszaigazolásnak az automatikus válaszlevél ami a rendelést tartalmazó elektronikus levél beérkezéséről tájékoztat.

 

Az átvétel módja:

A Megrendelő vagy annak képviselője személyesen, a visszaigazolásban megjelölt vagy más módon egyeztetett időpontban átveszi a kért terméket vagy termékeket Szállító telephelyén, melynek kifizetése készpénzben történik.

Megrendelő az írásos rendelésben kérheti a termék vagy termékek házhozszállítását. Szállító a házhozszállítás időpontját a visszaigazolásban jelzi. A kiszállítást Szállító által megbízott futárcég végzi, (a megrendelő által megadott címre) melynek költségeit Szállító az áru számláján külön tételben szerepelteti. Az aktuális költségek folyamatosan megtalálhatóak a www.quasar.hu weboldalon.

A számla ellenértékét, - melyben benne foglaltatik a futárszolgálat költsége is – a futárnak kell készpénzben kiegyenlíteni.

A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a termékekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.

Ettől eltérő átvételi illetve kiszállítási feltételeket minden esetben írásban kell rögzíteni, ezek a Szállító által küldött visszaigazolás után lépnek életbe.


Garancia:

72 órás cseregaranciával élhet a megrendelő, ha a rendeltetésszerű használatot meghibásodás akadályozza. Jogos minőségi kifogás esetén a szállító biztosítja a termék cseréjét, amennyiben a hiba rendeltetésszerű használat mellett következett be. Amennyiben a hibának a nem rendeltetésszerű használat, tárolás vagy szállítás az oka, a javítási költség a vevőt terheli. A vásárlást minden esetben számlával kell igazolni.


Egyéb rendelkezések:
A B2B partneri kapcsolatban Vevő elállási jogával csak Szállító szerződésszegése esetén élhet.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


A felelősség korlátozása:

Szállító nem felelős semmilyen kárért az alábbi esetekben, azok bármilyen okból is következtek be:

- weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

- működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett .

Az ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


Szállító a megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szállító a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Szállító az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, az árakat, a határidőket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.


Budapest, 2012. október 8.

Folytatás
clear-bug-div